top of page

PHÁP LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨMTRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM

Thực tiễn cho thấy, vai trò của các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong hoạt động thương mại là hết sức quan trọng bởi thương mại là hoạt động trung gian với chức năng đưa hàng thực phẩm đến với người tiêu dùng. Trong thời gian qua, nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật điều chỉnh vấn đề này. Tuy nhiên, cần có những phân tích, đánh giá lại các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm trong hoạt động thương mại để thấy được những ưu điểm, hạn chế cũng như đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong hoạt động thương mại ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trong hoạt động thương mại thời gian qua diễn ra khá phức tạp, năng lực xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng còn hạn chế do nhiều lý do khác nhau. Vì vậy, hơn lúc nào hết cần có những đánh giá khách quan và sâu sắc về tình hình thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm trong hoạt động thương mại hiện nay, qua đó chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm trong hoạt động thương mại ở nước ta.

Từ những lý do nêu trên, việc nghiên cứu đề tài “Pháp luật về an toàn thực phẩm trong hoạt động thương mại ở Việt Nam” là hết sức cần thiết.

Trích: Pháp luật về an toàn thực phẩm trong hoạt động thương mại ở Việt Nam

- Luận án Tiến sĩ Luật học -Hoc viện Khoa học Xã hôi


Tác giả: Đặng Công Hiến

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh


 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:2 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page