top of page

Pháp luật chống bán phá giá hiện hành của Hoa Kỳ

Việc nắm vững hệ thống pháp luật của Hoa Kỳ về chống bán phá giá không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp Việt Nam khi tiếp cận thị trường Hoa Kỳ trong bối cảnh chưa được Hoa Kỳ thừa nhận là nước có nền kinh tế thị trường, mà còn có ý nghĩa thiết thực trong việc nghiên cứu, hoạch định chính sách hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ nói chung và chính sách thương mại nói riêng khi cả Việt Nam và Hoa Kỳ đang mong muốn nâng tầm quan hệ Đối tác toàn diện hiện nay thành Đối tác chiến lược trong tương lai gần nhất có thể. Do vậy, từ thực trạng trên, đề tài Luận án Tiến sỹ Luật “Pháp luật chống bán phá giá hiện hành của Hoa Kỳ” là cần thiết và mang tính thời sự cấp bách, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu khoa học pháp lý và thực tiễn áp dụng pháp luật về chống bán phá giá của Hoa Kỳ đối với nền kinh tế phi thị trường như Việt Nam. Việc nắm vững hệ thống pháp luật của Hoa Kỳ về chống bán phá giá sẽ tạo tiền đề để Việt Nam có thể chủ động phòng, tránh bị kiện chống bán phá giá, và tạo khả năng chuẩn bị tốt nhất khi bị điều tra chống bán phá giá tại thị trường Hoa Kỳ.

Trích: Pháp luật chống bán phá giá hiện hành của Hoa Kỳ

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Học viện Khoa học xã hội


Tác giả: Lê Lan Anh

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Mai Thanh - TS. Hồ Ngọc Hiển

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


15 lượt xem0 bình luận

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page