top of page

Pháp luật của một số quốc gia trên thế giới nhận diện về hoạt động môi giới thương mại điện tử

Ở một số các quốc gia trên thế giới đã xây dựng quy định riêng về môi giới thương mại điện tử, trong khi đó vẫn có nhiều quốc gia đặt các quy định về môi giới thương mại điện tử trong quan hệ điều chỉnh về môi giới thương mại nói chung. Sự khác biệt này đã cho thấy được các quan điểm khác nhau về mô hình môi giới thương mại điện tử trên thế giới, dựa trên các yếu tố về tình hình kinh tế - chính trị - văn hóa, xã hội của mỗi nước. Trong bối cảnh đó, nhu cầu được đặt ra ở đây là đòi hỏi cần nhận diện hoạt động môi giới thương mại điện tử, nhằm mục đích làm rõ một số vấn đề lý luận về môi giới thương mại điện tử cũng như nghiên cứu một số nội dung cơ bản của pháp luật điều chỉnh về hoạt động môi giới thương mại điện tử ở một số nước phát triển và nước lân cận để có được nhiều góc nhìn đa chiều toàn diện về các quan điểm hiện nay trên thế giới về vấn đề này. Vì vậy, đề tài "Pháp luật của một số quốc gia trên thế giới nhận diện về hoạt động môi giới thương mại điện tử" đã ra đời.


Trích: "Pháp luật của một số quốc gia trên thế giới nhận diện về hoạt động môi giới TMĐT"

Trường Đại học Luật Hà Nội- Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học 2020


Nhóm tác giả: Hoàng Hoài Nam, Đặng Phương Thảo, Nguyễn Diệu Linh

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Ngọc Anh

 

Legal de Minimis cung cấp quyền tiếp cận đầy đủ tài liệu này dưới sự cho phép của các giả cho mục đích nghiên cứuhọc tập. Liên hệ trực tiếp qua thanh trò chuyện hoặc qua đường dẫn "Liên hệ" phía dưới để được cung cấp tài liệu bản mềm.


555 lượt xem0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page