top of page

Pháp luật quốc tế về bảo vệ nguồn nước quốc tế và thực tiễn thực hiện của Việt Nam

Những năm gần đây Việt Nam đã và đang phải đối mặt với nhiều thách thức về nguồn nước. Phần lớn các hệ thống sông lớn của Việt Nam đều là các sông xuyên biên giới mà Việt Nam là quốc gia ở hạ nguồn. Trong khi gần 2/3 lượng nước chảy vào nước ta là từ các nước ngoài, các quốc gia ở thượng nguồn đã và đang đẩy mạnh việc khai thác sử dụng nước trên các sông liên quốc gia, nhất là trên lưu vực sông MeKong và lưu vực sông Hồng. Đặc biệt, hoạt động đắp đập, chặn dòng, xây dựng công trình thủy điện, chuyển nước sang các lưu vực sông khác và vận hành của các nhà máy thủy điện ở thượng nguồn lưu vực sông Hồng, sông MeKong đã và đang là nguy cơ trực tiếp làm suy giảm nguồn nước chảy vào Việt Nam. Ngoài ra, các hoạt động sử dụng nước, phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia thượng nguồn còn có nguy cơ ô nhiễm, suy thoái nguồn nước của nước ta. Tuy nhiên, cho đến nay chúng ta vẫn chưa có được cơ chế, chính sách, biện pháp hiệu quả để hợp tác, chia sẻ nguồn nước giữa các quốc gia có chung nguồn nước. Xuất phát từ những lý do trên nên việc nghiên cứu toàn diện các quy định của luật quốc tế về bảo vệ nguồn nước quốc tế và đánh giá hoạt động bảo vệ nguồn nước quốc tế của Việt Nam có những ý nghĩa hết sức quan trọng. Kết quả của những nghiên cứu này sẽ giúp ích cần thiết cho các cơ quan lập pháp, các nhà quản lý trong hoạt động xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật vừa nhằm bảo vệ hiệu quả nguồn nước quốc tế của Việt Nam, vừa đáp ứng yêu cầu hội nhập, hợp tác quốc tế về mọi mặt cũng như bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Ngoài ra, nắm vững các quy định của luật quốc tế cũng có ý nghĩa thiết thực trong việc vận dụng các quy định này để trở thành “vũ khí” hiệu quả cho Việt Nam trong quá trình giải quyết các vấn đề gây hại đến nguồn nước cũng như tăng cường nhận thức cho mỗi người dân, qua đó, góp phần nâng cao ý thức trong bảo vệ nguồn nước quốc tế của Việt Nam.

Trích: Pháp luật quốc tế về bảo vệ nguồn nước quốc tế và thực tiễn thực hiện của Việt Nam

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Đại học Luật Hà Nội

Tác giả: Hà Thanh Hoà

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đinh Ngọc Vượng

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


89 lượt xem0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page