top of page

Quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp ở Việt Nam hiện nay

Vậy, vì sao hoạt động kinh doanh đa cấp liên tục biến tướng phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng với cộng đồng xã hội, ảnh hưởng tới an ninh - trật tự? Rất nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, hoạt động kinh doanh đa cấp biến tướng, lộn xộn trước hết là do việc kiểm tra, quản lý kinh doanh đa cấp chưa thường xuyên, thiếu thống nhất, khiến một số doanh nghiệp, đơn vị bán hàng đa cấp với mục đích lừa đảo có “đất” phát triển... Bởi vậy, để tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp, các cơ quan chức năng cần sớm bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; chủ động thực hiện hoạt động giám sát, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý kịp thời, hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về bán hàng đa cấp trên địa bàn; triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn về hoạt động bán hàng đa cấp nói chung và pháp luật quản lý hoạt động bán hàng đa cấp nói riêng. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp muốn hoạt động tại các địa phương phải có trụ sở chi nhánh, hoặc văn phòng đại diện, có người đại diện, điện thoại cụ thể để ngành chức năng địa phương có cơ sở theo dõi, cập nhập thông tin và kịp thời chấn chỉnh những sai phạm của doanh nghiệp, nhân viên kinh doanh đa cấp. Các địa phương cũng cần chủ động tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân nhận diện hành vi bán hàng đa cấp bất chính, để tránh bị lôi kéo, “sập bẫy lừa đảo”, thận trọng, cảnh giác với các biến tướng của loại hình kinh doanh đa cấp, có phương án bảo vệ an toàn cho người tố cáo các đơn vị kinh doanh đa cấp có biểu hiện lừa đảo...

Trích: Quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp ở Việt Nam hiện nay

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Học viên Khoa học Xã hội

Tác giả: Lê Bí Bo

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Cảnh Hợp

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


15 lượt xem0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page