top of page

Quy định về license bắt buộc và khả năng áp dụng với các sáng chế về phòng chống Covid-19 ở Việt Nam

Tại các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam khi nhắc đến thì lại là vấn đề “khá mới”. Mặc dù đã tồn tại trong hành lang pháp lý của SHTT từ những ngày đầu nhưng việc áp dụng trên thực tế lại là một con số vô cùng nhỏ. Tại Việt Nam, BBCGQSD đối với sáng chế lần đầu tiên được quy định trong Pháp lệnh số 13-LCT/HĐNN về bảo hộ sở hữu công nghiệp ngày 11/2/1989. Hiện nay bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế được quy định trong Luật SHTT và các văn bản hướng dẫn thi hành. Mặc dù đã có sự phát triển mạnh mẽ trong Luật SHTT so với quy định trong Bộ Luật dân sự (BLDS) năm 1995 và Nghị định 63/CP, nhưng các quy định về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế vẫn còn một số bất cập, có thể hạn chế khả năng sử dụng bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế trên thực tế. Tính đến nay, cơ quan có thấm quyền của Việt Nam chưa một lần cấp quyết định BBCGQSD đối với sáng chế. Trong khi đó, Việt Nam là đất nước có nhu cầu sử dụng bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế như là một công cụ quan trọng nhằm giảm các tác động tiêu cực của bảo hộ sáng chế, tăng lợi ích của hệ thống sáng chế. Vì vậy, nghiên cứu những vấn đề lý luận và pháp lý về quy định BBCGQSD đối với sáng chế để đưa ra những đánh giá cho khả năng vận dụng trên thực tế là nội dung quan trọng và có ý nghĩa thiết thực đối với Việt Nam.

Năm 2019 - 2020 là một năm biến động vô cùng lớn đối với loài người và Việt Nam không ngoại lệ. Sự bùng nổ của dịch bệnh Covid 19 đã và đang là mối quan tâm của toàn nhân loại khi tính mạng của con người trở lên mong manh hơn bao giờ hết. Nhà nước, Chính Phủ và con người Việt Nam cũng đang phải gồng mình để chiên đấu với dịch bệnh. Trước những mối đe dọa từ dịch bệnh, chúng ta luôn mong chờ vào những phát minh, sáng chế có thể phục vụ việc phòng/ chống dịch Covid 19, để có thể làm dịu đi sự nóng của bệnh dịch hay như một lời giải cứu cho sự lo lắng của loài người. Và khi sự ra đời đó trở thành hiện thực thì việc sử dụng sáng chế đó như thế nào là hiệu quả nhất cũng là vấn đề nhận được nhiều quan tâm. Qua quá trình học tập và nghiên cứu kiến thức pháp lý kết hợp với thực tế xã hội, nhóm chúng em nhận thấy quy định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế có thể là một chìa khóa để mở nút thắt cho việc phải sử dụng các sáng phòng/ chống COVID 19 như thế nào là hợp lý nhất và mang lại lợi ích nhiều lợi ích nhất cho toàn xã hội. Do vậy, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn đề tài nghiên cứu về các “Quy định về license bắt buộc và khả năng áp dụng đối với các sáng chế liên quan đến phòng, chống Covid 19 (tại Việt Nam)”.


Trích: "Quy định về license bắt buộc và khả năng áp dụng đối với các sáng chế liên quan đến phòng, chống Covid-19 (tại Việt Nam)"

Đại học Luật Hà Nội - Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2021

Giải Ba


Tác giả: Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thu Trà, Nguyễn Thùy Trang

Người hướng dẫn khoa học:


106 lượt xem0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page