top of page

Quyền của lao động nữ làm việc tại các khu công nghiệp ở Việt Nam - thực tiễn một số KCN tại Hà Nội

Quyền của lao động nữ làm việc tại các khu công nghiệp ở Việt Nam là một đề tài rất mới mẻ trong hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý. Hiện nay chưa có một đề tài nào nghiên cứu một cách sâu sắc về vấn đề trên. Tuy nhiên, liên quan tới vấn đề “quyền của lao động nữ làm việc tại các khu công nghiệp ở Việt Nam” đã có nhiều bài viết được đăng tài tên một số website như: Thực trạng đời sống công nhân khu công nghiệp p1 và p2 đăng tải trên báo Nhân dân điện tử, Làm sao bảo vệ hợp lý quyền lợi của lao động nữ? website baomoi.vn ngày 06/08/2013... và rất nhiều bài viết liên quan khác. Luận văn thạc sỹ “Bảo vệ quyền lợi lao động nữ trong pháp luật lao động Việt Nam” của tác giả Bùi Quang Hiệp cũng có đề cập đến một số khía cạnh liên quan với đề tài. Các bài viết và công trình khoa học nói trên đã phần nào phản ánh đươc thực trạng đời sống của lao động nữ tại các khu công nghiệp, việc các quyền của lao động nữ tại các khu công nghiệp đang bị xâm hại hoặc không có điều kiện để thực hiện. Tuy nhiên các bài viết chưa có sự phân tích một cách toàn diện dựa trên các qui định pháp luật hiện hành, chưa phân tích một cách cụ thể việc vi phạm các quyền riêng biệt, chưa đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao việc bảo đảm quyền cho lao động nữ đang làm việc tại các khu công nghiệp hiện nay. Như vậy đề tài “Quyền của lao động nữ làm việc tại các khu công nghiệp ở Việt Nam: phân tích từ thực tiễn một số khu công nghiệp trên đại bàn TP Hà Nội” đã mang nhiều điểm mới về mặt khóa học.

Trích: Quyền của lao động nữ làm việc tại các khu công nghiệp ở Việt Nam - thực tiễn một số khu công nghiệp tại Hà Nội

- Luận văn Thạc sĩ Luật học - Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa Luật

Tác giả: Phạm Thị Thảo

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Ngô Huy Cương

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


1 lượt xem0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page