top of page

QUYỀN CỦA NGƯỜI BỊ KẾT ÁN PHẠT TÙ Ở VIỆT NAM

Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020,các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã và đang thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, đảm bảo tốt các quyền và lợi ích chính đáng của NBKAPT. NBKAPT được đảm bảo an toàn tính mạng, sức khoẻ thể chất, tinh thần được tôn trọng danh dự, nhân phẩm, được học tập, tiếp thu những thông tin có lợi, được hoạt động văn thể theo quy định của pháp luật và các Công ước quốc tế mà Việt tham đã tham gia ký kết. Những kết quả về bảo đảm quyền của NBKAPT được thể hiện tại Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (sau đây đây gọi tắt là BLHS năm 2015), BLTTHS năm 2015, Luật THAHS năm 2010 và Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và gần đây nhất tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật THAHS (sửa đổi). Theo đó, trong công tác quản lý, giáo dục PN đã được nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao về công tác đảm bảo QCN của người bị giam giữ trong các trại giam ở Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế việc tổ chức thực hiện các quyền của NBKAPT Việt Nam vẫn đang gặp nhiều khó khăn, bất cập. Tình hình NBKAPT ngày càng nhiều trong khi việc bảo đảm, bảo vệ và quản lý NBKAPT tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn, NBKAPT chấp hành án phạt tù càng gia tăng hệ thống trại giam thuộc BCA đang quá tải, cơ sở vật chất nhiều trại giam bị xuống cấp, ngoài cơ sở vật chất, còn điều kiện vật chất được bảo đảm như thế nào, như chế độ ăn, ở mặc, học nghề, lao động.... Hơn nữa, khi nói đến NBKAPT, xã hội thường có tâm lý xa lánh, kỳ thị và xem hành động trừng phạt họ là đương nhiên. Chính vì vậy, yêu cầu về sự cần thiết hoàn thiện quyền của NBKAPT hiện nay là rất cần thiết để làm rõ cơ sở lý luận, quy định pháp luật về quyền của NBKAPT ở Việt Nam, thực trạng tổ chức thực hiện quyền của NBKAPT để trên cơ sở đó có những kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về quyền của NBKAPT và giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các quyền đối với NBKAPT. Trước tình hình đó, việc lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Quyền của người bị kết án phạt tù ở Việt Nam” làm đề tài luận án là cần thiết và có ý nghĩa to lớn, hướng tới bảo đảm tốt hơn các quyền của NBKAPT ở Việt Nam.


Trích: Quyền của người bị kết án phạt tù ở Việt Nam

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Học viện Khoa học Xã hội


Tác giả: Lê Minh Chuẩn

Người hướng dẫn khoa học: TS. Đinh Thị Mai

PGS. TS. Nguyên Xuân Minh

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


4 lượt xem0 bình luận

Bình luận

Đã xếp hạng 0/5 sao.
Chưa có xếp hạng

Thêm điểm xếp hạng
bottom of page