top of page

Quyền của người bị kết án phạt tù ở Việt Nam

Thực tế việc tổ chức thực hiện các quyền của người bị kết án phạt tù (NBKAPT) Việt Nam vẫn đang gặp nhiều khó khăn, bất cập. Tình hình NBKAPT ngày càng nhiều trong khi việc bảo đảm, bảo vệ và quản lý NBKAPT tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn, NBKAPT chấp hành án phạt tù càng gia tăng hệ thống trại giam thuộc BCA đang quá tải, cơ sở vật chất nhiều trại giam bị xuống cấp, ngoài cơ sở vật chất, còn điều kiện vật chất được bảo đảm như thế nào, như chế độ ăn, ở mặc, học nghề, lao động.... Hơn nữa, khi nói đến NBKAPT, xã hội thường có tâm lý xa lánh, kỳ thị và xem hành động trừng phạt họ là đương nhiên. Chính vì vậy, yêu cầu về sự cần thiết hoàn thiện quyền của NBKAPT hiện nay là rất cần thiết để làm rõ cơ sở lý luận, quy định pháp luật về quyền của NBKAPT ở Việt Nam, thực trạng tổ chức thực hiện quyền của NBKAPT để trên cơ sở đó có những kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về quyền của NBKAPT và giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các quyền đối với NBKAPT. Trước tình hình đó, việc lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Quyền của người bị kết án phạt tù ở Việt Nam” làm đề tài luận án là cần thiết và có ý nghĩa to lớn, hướng tới bảo đảm tốt hơn các quyền của NBKAPT ở Việt Nam.

Trích: "Quyền của người bị kết án phạt tù ở Việt Nam"

Luận án tiến sĩ luật học - Học viện khoa học xã hội


Tác giả: Lê Minh Chuẩn

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nghiêm Xuân Minh

TS. Đinh Thị Mai

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page