top of page

QUYỀN KHỞI KIỆN VÀ TƯ CÁCH ĐƯƠNG SỰ CỦA TỔ CHỨC THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015

Bài viết tập trung bình luận, đánh giá các quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 và các quy định pháp luật có liên quan về quyền khởi kiện và tư cách đương sự của tổ chức trong các vụ án dân sự. Trên cơ sở đó, đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật về sự tham gia tố tụng của chủ thể này.

Trích: Quyền khởi kiện và tư cách đương sự của tổ chức theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Dân sự năm 2015

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà - Giảng viên cấp cao Trường Đại học Luật Hà Nội

8 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
bottom of page