top of page

Quyền phản tố của bị đơn trong tố tụng dân sự - Thực trạng và giải pháp

Một quyền năng có giá trị tương đương với quyền khởi kiện của nguyên đơn và quyền đưa ra yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong tố tụng dân sự. Quyền phản tố tạo nên sự cân bằng cần thiết trong tố tụng giữa các đương sự. Tại Việt Nam, xung quanh nội hàm của quyền phản tố của bị đơn, nhiều tranh luận vẫn đang diễn ra. Điều này đòi hỏi một công trình nghiên cứu toàn diện về quyền phản tố của bị đơn để đóng góp thêm quan điểm trong giải quyết các vấn đề lý luận của quyền năng này. Thêm vào đó, làm rõ nội hàm quyền phản tố cũng góp phần khắc phục những hạn chế trong áp dụng quy định về quyền năng này trên thực tiễn.


Trích: "Quyền phản tố của bị đơn trong tố tụng dân sự - Thực trạng và giải pháp"

Trường Đại học Luật Hà Nội - Khoá luận tốt nghiệp


Tác giả: Đồng Hoài Nam

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà

 

Legal de Minimis cung cấp quyền tiếp cận đầy đủ tài liệu này dưới sự cho phép của các giả cho mục đích nghiên cứuhọc tập.221 lượt xem0 bình luận

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page