top of page

Quyền sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Trong bối cảnh hiện nay, các quy định pháp luật hiện hành về QSDĐ nông nghiệp đã và đang bộc lộ hàng loạt hạn chế, bất cập như: tình trạng manh mún, phân mảnh ĐNN cản trở sản xuất nông nghiệp quy mô lớn; tình trạng nông dân bỏ hoang đất trồng lúa ngày càng tăng gây lãng phí rất lớn trong khi các doanh nghiệp lại không có đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư; Luật Đất đai năm 2013 vẫn còn nhiều rào cản cho doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài tiếp cận, sử dụng ĐNN để thực hiện dự án đầu tư; sự bảo hộ của Nhà nước với quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể có QSDĐ nông nghiệp chưa đủ mạnh; giá ĐNN quá thấp dẫn đến hàng loạt hệ quả xấu như làm thất thu ngân sách nhà nước, ĐNN trở thành mảnh đất màu mỡ cho cán bộ, công chức vì lợi ích cá nhân mà cấu kết với các chủ đầu thu hồi ĐNN bồi thường với mức giá rẻ mạt để thực hiện các dự án xây dựng khu đô thị sau đó chuyển nhượng với chênh lệch giá hàng ngàn lần... Tất cả những hạn chế, bất cập này là hết sức nóng bỏng, nếu không được khẩn trương giải quyết thì sẽ là rào cản rất lớn cho sự phát triển của nông nghiệp và cũng sẽ là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, bất ổn xã hội của nước ta trong thời gian tới. Đồng thời, điều này dường như cũng đã cho thấy việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về QSDĐ cũng như về QSDĐ nông nghiệp thời gian qua mới chỉ giải quyết được những vấn đề phát sinh mang tính ngắn hạn mà chưa thật sự đi vào chiều sâu, gốc rễ của vấn đề đã nêu. Nhận thức được tầm quan trọng của nông nghiệp trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước để vươn đến mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mà Đảng đã đặt ra; tiềm năng, giá trị to lớn của ĐNN chưa được khai thác hiệu quả do vướng mắc, bất cập của các quy định pháp luật hiện hành; tầm quan trọng, hiệu quả của việc vận dụng thành tựu khoa học pháp lý của nhân loại trong giải quyết những điểm đặc thù của chế độ SHTD về đất đai ở nước ta, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài “Quyền sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn” làm luận án tiến sĩ luật học.


Trích: Quyền sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Đại học Luật Hà Nội


Tác giả: Nguyễn Thành Luân

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Dương Đăng Huệ

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


138 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page