top of page

QUYỀN XÉT XỬ CÔNG BẰNG VÀ VẤN ĐỀ BẢO ĐẢM QUYỀN XÉT XỬ CÔNG BẰNG Ở VIỆT NAM

Việt Nam hiện đang trong quá trình đi lên nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa, nền dân chủ ngày càng được đề cao. Và để đạt được mục tiêu đi lên nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thì Nhà nước phải có nhiều biện pháp để đảm bảo việc thượng tôn pháp luật trong xã hội. Việc đảm bảo quyền được xét xử công bằng là một trong những biện pháp đó, là mục tiêu mà nhà nước hướng đến trong quá trình đi lên nhà nước pháp quyền. Chính vì thế mà quyền được xét xử công bằng ngày càng được chú trọng, đề cao và có nhiều biện pháp để nâng cao.

Chính vì những lý do trên mà tác giả chọn đề tài “Quyền xét xử công bằng và vấn đề đảm bảo quyền được xét xử công bằng ở Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu của mình. Nhằm góp phần làm rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của quyền được xét xử công bằng. Đồng thời, nêu lên thực trạng quyền được xét xử công bằng ở Việt Nam, tìm hiểu các quyền được xét xử công bằng nào hay bị vi phạm trong thực tế và nguyên nhân của nó. Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy quyền được xét xử công bằng ở Việt Nam được thực thi tốt hơn. Qua đó, góp phần thúc đẩy, bảo vệ quyền con người trên thực tế.

Trích: Quyền xét xử công bằng và vấn đề đảm bảo quyền được xét xử công bằng ở Việt Nam

- Luận án Thạc sĩ Luật học - Khoa Luật Đại học Quốc gia

Tác giả: Đỗ Thị Kiều

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Đăng Dung


 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:0 lượt xem0 bình luận

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page