top of page

THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA KIỂM SÁT XÉT XỬ SƠ THẨM CÁC VỤ ÁN CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH

Trong những năm gần đây, trên địa bàn cả nước tình hình tội phạm cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác trên địa bàn cả nước và từng địa phương diễn ra phức tạp và có chiều hướng ngày càng gia tăng cả về số vụ, số người phạm tội lẫn tính chất, mức độ phạm tội. Hành vi phạm tội không chỉ xảy ra ở các thành phố mà còn xảy ra nhiều ở các địa phương vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Loại tội phạm này chiếm tỷ lệ cao trong tổng số các vụ phạm tội xảy ra, làm tổn hại đến sức khỏe, tinh thần và cả tính mạng của những người bị hại, gây ra tâm lý bất an, lo lắng trong quần chúng nhân dân, làm mất trật tự trị an và an toàn xã hội ở các địa phương và để lại nhiều hệ lụy xấu cho gia đình và xã hội. Đặc biệt, do tác động của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế với những ảnh hưởng trực tiếp của nhiều yếu tố tiêu cực như game online, phim ảnh bạo lực, văn hoá phẩm không lành mạnh...làm cho tình hình tội phạm cố ý gây thương tích có xu hướng diễn biến manh động, với những phương thức, thủ đoạn rất đa dạng và tinh vi, đối tượng phạm tội ở đủ mọi lứa tuổi và có xu hướng ngày càng trẻ hoá. Để giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tiến hành tố tụng khi giải quyết các vụ án cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác ở Việt Nam, tác giả đã lựa chọn vấn đề "Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác ở Việt Nam" làm đề tài luận án tiến sĩ là mang tính cấp thiết hiện nay.

Trích: Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác ở Việt Nam

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Học viện Khoa học Xã hội


Tác giả: Nguyễn Văn Khoát

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Hoàng Thị Minh Sơn


 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page