top of page

TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI VÀ VẤN ĐỀ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI VIỆT NAM

Tại Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (INGO) đã có mặt từ khá lâu và chủ yếu hoạt động trên các lĩnh vực phát triển và viện trợ nhân đạo. Việt Nam hiện là nước có mức thu nhập trung bình thấp, trình độ phát triển lạc hậu, từng trải qua nhiều năm chiến tranh, thường xuyên phải chống chọi với thảm họa thiêntai và là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất về biến đổi khí hậu, cuộc sống của người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn gặp rất nhiều khó khăn. Trong điều kiện đó, Việt Nam trân trọng và đánh giá cao sự giúp đỡ quý báu của các INGO. Mức độ tham gia của các tổ chức này vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam ngày càng trở nên sâu rộng, thể hiện ở số lượng INGO hoạt động ở Việt Nam ngày càng tăng (từ 540 tổ chức năm 2003 lên đến 990 tổ chức năm 2013), lĩnh vực và địa bàn hoạt động ngày càng mở rộng, mức viện trợ ngày càng tăng, quan hệ giữa chính phủ Việt Nam và INGO đã nâng lên thành quan hệ đối tác. Tuy không đăng ký hoạt động chính thức trong lĩnh vực nhân quyền, song trên thực tế, những hoạt động tích cực của INGO trong các lĩnh vực cứu trợ nhân đạo, phòng chống thiên tai, chăm sóc sức khỏe, giáo dục đào tạo, trao đổi văn hóa, khoa học kỹ thuật, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực, hỗ trợ các nhóm đối tượng yếu thế... có liên quan chặt chẽ với vấn đề quyền con người, và thông qua kết quả hợp tác hiệu quả, tích cực trong hơn hai thập kỷ qua, các INGO đã có những đóng góp thiết thực trong việc hiện thực hóa các quyền con người ở Việt Nam.

Tuy nhiên, những đóng góp đó cụ thể là gì và làm thế nào để tăng cường hơn nữa vai trò của các INGO vào việc bảo đảm thực hiện quyền con người ở Việt Nam? Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng với quan hệ giữa nhà nước Việt Nam và các INGO nhưng hiện vẫn chưa được làm rõ. Để trả lời những câu hỏi trên, tác giả quyết định lựa chọn chủ đề “Tổ chức phi chính phủ nước ngoài và vấn đề bảo đảm quyền con người ở Việt Nam” làm đề tài luận văn thạc sĩ, với mong muốn đóng góp vào việc nghiên cứu, đánh giá vấn đề hợp tác và vai trò của các INGO trong việc tham gia bảo đảm thực hiện quyền con người ở Việt Nam.

Trích: “Tổ chức phi chính phủ nước ngoài và vấn đề bảo đảm quyền con người ở Việt Nam”

- Luận án Thạc sĩ Luật học - Khoa Luật Đại học Quốc gia

Tác giả: Lê Thị Thúy Hương

Người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Công Giao


 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:22 lượt xem0 bình luận

Opmerkingen

Beoordeeld met 0 uit 5 sterren.
Nog geen beoordelingen

Voeg een beoordeling toe
bottom of page