top of page

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra theo pháp luật dân sự Việt Nam

Những bất cập của BLDS 2005 đã phần nào được khắc phục bởi các quy định trong BLDS 2015. Trong đó, khoản 3 Điều 584 BLDS 2015 là quy định mang tính bao quát và là cơ sở để áp dụng cho các trường hợp tài sản gây thiệt hại mà không thuộc các trường hợp cụ thể. Ngoài ra, các quy định về BTTH do tài sản gây ra trong các trường hợp cụ thể cũng được sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, qua nghiên cứu các quy định này, NCS nhận thấy vẫn còn nhiều điểm bất cập phải được hoàn thiện để bảo đảm việc áp dụng hiệu quả trong giải quyết các vụ việc thực tiễn. TNBTTH do tài sản gây ra là một trong những nội dung quan trọng của chế định TNBTTH ngoài hợp đồng. Tuy nhiên hiện nay còn tồn tại nhiều quan điểm trái ngược nhau về các vấn đề lý luận cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật về BTTH do tài sản gây ra. Những mâu thuẫn này xoay quanh các vấn đề pháp lý quan trọng như: các điều kiện phát sinh TNBT; cơ sở để xác định chủ thể chịu TNBT; tài sản gây thiệt hại có tồn tại hành vi trái pháp luật của CSH, NCH, sử dụng tài sản không; thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra và thiệt hại do hành vi của con người gây ra có liên quan đến nguồn nguy hiểm cao độ có cùng cơ sở pháp lý là Điều 601 BLDS 2015 không; ... Ngay cả khi BLDS 2015 đã được thông qua và có nhiều sửa đổi thì những quan điểm trái chiều này vẫn tồn tại. Nguyên nhân của những mâu thuẫn này là do những quy định pháp luật chưa thực sự rõ ràng. Nếu như những mâu thuẫn này vẫn tồn tại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc áp dụng pháp luật vào thực tiễn, và điều này sẽ gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể. Từ thực tế trên cho thấy, việc nghiên cứu để làm rõ các vấn đề lý luận, các vấn đề pháp lý về TNBTTH do tài sản gây ra, bảo đảm việc hiểu và áp dụng thống nhất các quy định pháp luật vào thực tiễn là yêu cầu bức thiết. Do đó, việc lựa chọn và nghiên cứu đề tài “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra theo pháp luật dân sự Việt Nam” sẽ có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Trích: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra theo pháp luật dân sự Việt Nam

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Đại học Luật Hà Nội


Tác giả: Nguyễn Văn Hợi

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Bùi Đăng Hiếu - TS. Hoàng Thị Thuý Hằng

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


Bài đăng liên quan

Xem tất cả

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
bottom of page