top of page

Trách nhiệm hình sự đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan

Ngày 29/01/2005, Quốc Hội công bố ban hành Luật Sở hữu trí tuệ, bắt đầu có hiệu lực từ năm 2006. Trong đó, quyền tác giả, quyền liên quan thuộc phần II của luật này. Trải qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung, các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đã dần hoàn thiện hơn. Đặc biệt, trong BLHS Việt Nam năm 2015, tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đã được đưa làm mục riêng và có quy định cụ thể, rõ ràng. Tuy nhiên, liên quan đến vấn đề sở hữu trí tuệ và tội phạm làm rối loạn trật tự kinh tế và sự phát triển vượt bậc của ngành công nghệ, thì vấn đề này ngày càng trở nên phức tạp hơn, cần hoàn thiện để trở nên phù hợp hơn.


Trích: "Trách nhiệm hình sự đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan -

Kinh nghiệm các nước và phương hướng hoàn thiện tại Việt Nam"

Trường Đại học Luật Hà Nội - Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2019


Nhóm tác giả: Hoàng Minh Đức, Phạm Vũ Thủy Tiên, Đặng Hồng Nhung

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Cao Thị Oanh

 

Legal de Minimis cung cấp quyền tiếp cận đầy đủ tài liệu này dưới sự cho phép của các giả cho mục đích nghiên cứuhọc tập. Liên hệ trực tiếp qua thanh trò chuyện hoặc qua đường dẫn "Liên hệ" phía dưới để được cung cấp tài liệu bản mềm.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page