top of page

MINIMIS DICTIONARY

agreed statement of facts

Vietnamese meaning

bản trình bày cách chi tiết của vụ án đã được các bên thỏa thuận.

English legal defination

Example:

bottom of page