top of page

MINIMIS DICTIONARY

ally of enemy

Vietnamese meaning

1.đồng minh của đối phương (trong chiến tranh);
2.công dân không cư trú ở Hoa Kỳ hay công dân của nước đang ở trong tình trạng chiến tranh với Hoa Kỳ.

English legal defination

Example:

bottom of page