top of page

MINIMIS DICTIONARY

appeals cases

Vietnamese meaning

những vụ án xét xử theo trình tự phúc thẩm tại viện quý tộc và ủy ban tư pháp của hội đồng cơ mật.

English legal defination

Example:

bottom of page