top of page
Legal de Minimis' Mark without Background (Official).png


Điền vào mẫu dưới để tiếp cận tài liệu cho nghiên cứu khoa học và tham gia cuộc thi

Legal de Minimis' Mark with Tradename and Slogan (Official').png
Tôi là...

Legal de Minimis sẽ xem xét yêu cầu và cung cấp mật khẩu cho tài liệu sau khi xác định việc tiếp cận tài liệu nhằm phục vụ việc nghiên cứu, học tập

MUA CHO CHÚNG MÌNH MỘT LY CÀ PHÊ

Legal de Minimis hoạt động với mục tiêu mang lại những giá trị lớn nhất cho sinh viên Luật. Mọi đóng góp của các bạn sẽ được sử dụng để nâng cao chất lượng Website và làm nhuận bút cho những tác giả có bài viết trên trang.

bottom of page