top of page

Legal de Minimis

Starting small. Standing tall.

Dự án Legal de Minimis mong muốn chia sẻ những giá trị tích cực trong quá trình nghiên cứu, học tập và làm việc trong ngành pháp lý tại Việt Nam qua nhiều dự án nhỏ như Thư viện điện tử, Từ điển pháp lý điện tử...

Legal de Minimis's Logo

Legal de Minimis' people

CHÚNG TÔI LÀ AI?

1

Minimis
Library

"The more that you read, the more things you will know.

The more that you learn, the more places you'll go."

- Dr. Seuss -

Image by Clay Banks

Luật
Hiến pháp

"A lawyer without books would be like a workman without tools."

-Thomas Jefferson -

Minimis
Education

2

trans-la-tion

MINIMIS DICTIONARY

Tìm kiếm ngay

Use this space to introduce yourself and share your professional history.

Image by Nick Morrison

MINIMIS COURSE

Developer

Use this space to introduce yourself and share your professional history.

3

Minimis
Connection

Ảnh 1.png

Minimis
Organization

Minimis Organization là nơi giới thiệu và kết nối các sinh viên Luật với những hội, nhóm sinh viên tại các trường Luật và liên quan đến Luật để các bạn có cơ hội học tập, vui chơi và chia sẻ với những con người có nhiều điểm chung với mình.

MUA CHO CHÚNG MÌNH MỘT LY CÀ PHÊ

Legal de Minimis hoạt động với mục tiêu mang lại những giá trị lớn nhất cho sinh viên Luật. Mọi đóng góp của các bạn sẽ được sử dụng để nâng cao chất lượng Website và làm nhuận bút cho những tác giả có bài viết trên trang.

bottom of page