top of page

Pháp luật về cho vay của ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

Việc cho vay được thực hiện dưới hình thức pháp lý là hợp đồng tín dụng - một sự thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ cụ thể của các bên trong quá trình vay, sử dụng và thanh toán vốn vay theo quy định của pháp luật về tín dụng ngân hàng. Với ý nghĩa đó, hợp đồng tín dụng ngân hàng là hình thức pháp lý của quan hệ tín dụng ngân hàng phản ánh sự thỏa thuận trực tiếp giữa các bên trong việc xác lập quan hệ tín dụng. Xuất phát từ vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế và bảo đảm an toàn của hoạt động ngân hàng cũng như hệ thống các TCTD, pháp luật Việt Nam và các nước trên thế giới đều quan tâm xây dựng một chế định hợp đồng tín dụng chuẩn mực và chặt chẽ. Cùng với sự hoàn thiện của pháp luật nước ta về ngân hàng và những bài học từ thực tiễn hoạt động ngân hàng theo cơ chế thị trường, các NHTM đã nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn khi cho vay không xác lập hợp đồng tín dụng hoặc xác lập hợp đồng tín dụng nhưng chưa thực sự chú trọng đến nội dung của hợp đồng. Vì vậy, pháp luật yêu cầu việc vay vốn ngân hàng phải được lập thành hợp đồng tín dụng có các nội dung cơ bản phù hợp với quy định của NHNN.

Trích: Pháp luật về cho vay của ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội - Luận án Tiến sĩ Luật học


Tác giả: Nguyễn Văn Phương

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Lê Thị Thu Thủy và PGS. TS Nguyễn Lan Hương

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:10 lượt xem0 bình luận

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
bottom of page