top of page

Trách nhiệm chứng minh trong vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự Việt Nam

Trên thực tiễn thực thi nguyên tắc trên của các chủ thể có trách nhiệm chứng minh tội phạm trong vụ án hình sự (VAHS) còn nhiều vấn đề tồn tại, trong thời gian vừa qua trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng (CQTHTT) thực hiện chưa tốt, còn nhiều vụ án oan sai dẫn đến mất lòng tin của nhân dân vào pháp chế Nhà nước. Vì vậy, việc nghiên cứu một cách hệ thống về mặt lý luận, thực tiễn về trách nhiệm chứng minh tội phạm của từng CQTHTT, trên cơ sở đó giải quyết những vướng mắc mà thực tiễn đặt ra, đề xuất những phương hướng nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của các CQTHTT trong quá trình chứng minh tội phạm, bảo đảm xác định sự thật khách quan của vụ án là vấn đề mang tính cấp bách, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực thi pháp luật để bảo đảm quyền con người và tính nghiêm minh của hệ thống pháp luật trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, tác giải chọn đề tài “Trách nhiệm chứng minh trong vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu, bảo vệ luận văn thạc sĩ, nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết mà tác giả đã đề cập trên.

Trích: "Trách nhiệm chứng minh trong vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự Việt Nam"

- Luận văn Thạc sĩ Luật học -Khoa luật - Đại học Quốc gia Hà Nội


Tác giả: Nguyễn Thị Châm

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Tuân

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:4 lượt xem0 bình luận

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page