top of page

VAI TRÒ CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Với 64 tỉnh, TPTTTW, chính quyền cấp tỉnh ngày càng khẳng định rõ vị trí và vai trò của mình, đặc biệt trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Cùng với sự chuyển mình của đất nước, các tỉnh, thành phố đã và đang thể hiện được vị thế và tiềm năng, tận dụng tối đa nội lực để phát triển. Những cái tên như Bình Dương, Đà Nẵng, Cần Thơ, Biên Hoà, Đồng Nai...đã khẳng định một sức trẻ vươn lên trong thời kỳ đổi mới. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có những tỉnh, thành phố có khá nhiều lợi thế để phát triển nhưng dường như lại có bƣớc tiến chậm hơn trong điều kiện mới. Phải chăng, điều đó đã bộc lộ rõ nét nhất, đầy đủ nhất thực trạng về mô hình của chính quyền cấp tỉnh nói riêng và chính quyền địa phương nói chung ở một số nơi kéo dài hàng chục năm của thời kỳ bao cấp đã chưa theo kịp với cơ chế thị trƣờng và hội nhập thế giới? Để nghiên cứu, tìm hiểu vai trò của chính quyền cấp tỉnh trong điều kiện nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay, tác giả đã lựa chọn đề tài "VAI TRÒ CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY" cho luận án của mình.


Trích: Vai trò của chính quyền cấp tỉnh trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội



Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Nguyễn Đăng Dung

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:



1 lượt xem0 bình luận

댓글

별점 5점 중 0점을 주었습니다.
등록된 평점 없음

평점 추가
bottom of page