top of page

Chứng cứ trong xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về các tội phạm xâm phạm sở hữu tại Việt Nam

Chứng cứ là phương tiện để xác định sự thật khách quan của vụ án trong xét xử sơ thẩm VAHS về các tội XPSH. Đó là những thông tin có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục do BLTTHS quy định và đã được kiểm tra, đánh giá công khai tại phiên tòa, được dùng làm căn cứ để xác định có hay không có hành vi phạm tội XPSH, người thực hiện hành vi phạm tội XPSH và những tình tiết khác có ý nghĩa để TA ban hành bản án, quyết định giải quyết VAHS về các tội XPSH. Để nâng cao chất lượng xét xử sơ thẩm về các tội XPSH trong tình hình mới, việc nghiên cứu nhằm hoàn thiện lý luận, quy định của pháp luật, tạo cơ sở bảo đảm thi hành đúng quy định của pháp luật về chứng cứ trong xét xử sơ thẩm về các tội XPSH là hết sức cần thiết. Với những lý do trên, nghiên cứu sinh đã chọn đề tài Chứng cứ trong xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về các tội xâm phạm sở hữu ở Việt Nam làm luận án tiến sĩ Luật học, chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự.

Trích: "Chứng cứ trong xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về các tội phạm xâm phạm sở hữu tại Việt Nam" Học viện Khoa học xã hội - Luận án Tiến sĩ Luật học


Tác giả: Vũ Minh Giám

Người hướng dẫn khoa học: TS. Đặng Quang Phương - PGS. TS Nguyễn Ngọc Hà

 

Tài liệu trên được dẫn từ FDVN Việt Nam

Xem trực tiếp tại:
Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page