top of page

Bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình tại Việt Nam hiện nay

Việt Nam là quốc gia ở châu Á, chịu ảnh hưởng và tác động nhiều của tư tưởng Nho giáo, ý thức hệ phong kiến, tư tưởng “trọng nam khinh nữ” đã để lại dấu ấn đậm nét và hậu quả nặng nề trong ý thức và đời sống xã hội, gia đình. Đây là một trong những rào cản lớn trong tiến trình giải phóng và phát triển xã hội. Bên cạnh đó, do tác động của các yếu tố khác và trong bối cảnh xã hội phát triển không đồng đều, một số vùng, khu vực còn yếu kém và lạc hậu, cộng thêm mặt trái của nền kinh tế thị trường đang diễn ra hiện nay đã có những tác động xấu đến việc bảo đảm bình đẳng giới về hôn nhân và gia đình ở Việt Nam. Một số vấn đề còn bất cập như: quyền sở hữu tài sản của phụ nữ trong quá trình kết hôn và sau khi ly hôn, việc sử dụng các biện pháp tránh thai hay việc quyết định các vấn đề trong gia đình chỉ thuộc về một giới, vấn đề ngăn cấm trẻ em gái và phụ nữ đi làm và đi học do lý do giới tín. Nạn bạo hành do bất bình đẳng trong gia đình làm ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của phụ nữ, vai trò của nam giới trong việc chia sẻ công việc gia đình. Trong các nghiên cứu định lượng quy mô nhỏ ở cả thành thị lẫn nông thôn, con số thường dao động trong khoảng từ 16 đến 37% phụ nữ cho biết họ đã từng bị bạo lực về thể chất [78]. Một nghiên cứu trong 465 cặp vợ chồng cho thấy 50% nam giới nói rằng họ đã từng đánh vợ, trong khi chỉ 37% số phụ nữ cho biết họ đã từng bị lạm dụng [42]. Hay tỷ lệ sinh giữa bé trai và bé gái có nơi lên đến 1,15%, cho thấy mức độ phân biệt nam nữ còn cao. Từ những cơ sở trên đòi hỏi việc đưa ra phân tích, so sánh giới trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về quyền bình đẳng của phụ nữ trong hôn nhân và gia đình là rất quan trọng, nhằm đưa ra những quan điểm, giải pháp về vấn đề xóa bỏ bất bình đẳng giới trong lĩnh vực này hiện nay, khắc phục những bất cập và tổn tại trong pháp luật và thực tiễn về bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong hôn nhân gia đình. Do vậy, trong khuôn khổ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Luật Nhân quyền, học viên đã lựa chọn đề tài “Bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình tại Việt Nam hiện nay”.

Trích: "Bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình tại Việt Nam hiện nay"

- Luận văn Thạc sĩ Luật học - Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội


Tác giả: Lê Thu Thảo

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Hoàng Thị Kim Quế

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page