top of page

Pháp luật về quyền thế chấp quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân và thực tiễn áp dụng

Thế chấp quyền sử dụng đất là một trong những quyền năng cơ bản của người sử dụng đất, được ra đời kể từ khi Quốc hội nước ta ban hành Luật Đất đai năm 1993. Sau đó, BLDS 1995 đã có các quy định cụ thể nhằm tạo điều kiện để quyền năng này tham gia vào các giao dịch dân sự. Các quy định về hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất được BLDS 1995 đề cập tài Phần năm - Chương V (từ Điều 727 đến Điều 737). Sau đó Luật Đất đai 2013 và BLDS 2015 đã kế thừa, làm rõ các quy định về quyền thế chấp quyền sử dụng đất. Ngày nay, chế định về thế chấp quyền sử dụng đất vẫn là một trong những chế định có rất nhiều bất cập, chưa có sự thống nhất giữa các văn bản pháp luật hoặc có chỗ không quy định, dẫn đến nhiều trường hợp áp dụng luật không thống nhất.

Trích: "Pháp luật về quyền thế chấp quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân và thực tiễn áp dụng"

Trường Đại học Luật Hà Nội - Khóa luận tốt nghiệp


Tác giả: Phạm Anh Dũng

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Quang Huy

 

Legal de Minimis cung cấp quyền tiếp cận đầy đủ tài liệu này dưới sự cho phép của các giả cho mục đích nghiên cứuhọc tập. Liên hệ trực tiếp qua thanh trò chuyện hoặc qua đường dẫn "Liên hệ" phía dưới để được cung cấp mật khẩu cho "Bản tải xuống" này.62 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page