top of page

Thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm

Thực tế hiện nay để xử lý tài sản bảo đảm và xác định thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các chủ thể là công việc không hề đơn giản, mất rất nhiều thời gian, chi phí mà khi đã thực hiện xong thì kết quả đạt được cũng không cao. Các tranh chấp về thứ tự ưu tiên thanh toàn giữa những người cùng nhận bảo đảm bằng một tài sản hoặc giữa những người có quyền, lợi ích liên quan đến tài sản bảo đảm phát sinh ngày càng nhiều nhưng các cơ quan có thẩm quyền khi giải quyết dường như đã chưa áp dụng một cách thực sự hiệu quả những quy định của pháp luật hoặc trên thực tế chưa có đầy đủ các quy định để giải quyết những tranh chấp này một cách thấu tình, đạt lý. Một trong những hạn chế còn tồn tại của luật là quy định về thứ tự ưu tiên thanh toán còn chưa đầy đủ, thiếu thống nhất và chưa phù hợp với thực tiễn nảy sinh tranh chấp.


Trích: Thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm - Khóa luận tốt nghiệp - Trường Đại học Luật Hà Nội.


Tác giả: Hoàng Khánh Linh

Giảng viên hướng dẫn: TS. Bùi Đức Giang

 

Legal de Minimis cung cấp quyền tiếp cận đầy đủ tài liệu này dưới sự cho phép của các giả cho mục đích nghiên cứuhọc tập. Liên hệ trực tiếp qua thanh trò chuyện hoặc qua đường dẫn "Liên hệ" phía dưới để được cung cấp mật khẩu cho "Bản tải xuống" này.
Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page